Trải 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT đã có nhiều thành tích, đóng góp quan trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và công chức, viên chức ngành TT&TT cả nước.

Tính đến hết năm 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT đã tổ chức được 174 khóa với 558 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 30.463 lượt học viên là các cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Bộ TT&TT. 

Bên cạnh phương thức đào tạo, bồi dưỡng truyền thống, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước, ngày 03/8/2009, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT Online được khai trương. Đến nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT Online đã có trên 20 bài giảng với hàng nghìn thành viên đăng ký học trực tuyến và hàng trăm nghìn lượt truy cập.

Ghi nhận những nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ các thế hệ lãnh đạo, người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 10 thành lập. 

Trước đó, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT cũng đã vinh dự nhận Cờ Thi đua Thi đua của Chính phủ năm 2015; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Cờ Thi đua Thi đua của Bộ TT&TT...