Sau lần đầu tiên thăm chính thức Trường ĐH Điện lực vào ngày 24/4/2019, Công ty Cổ phần Vector Shinwa Nhật Bản đã quay trở lại và cùng nhà trường ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực căn bản.

Đây là sự kiện ghi dấu những bước tiến mới trong quá trình hợp tác quốc tế của Trường ĐH Điện lực.

Công ty Cổ phần Vector Shinwa Nhật Bản sẽ liên kết và triển khai cùng Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Việt Vilaco trong các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kỹ thuật tại ĐH Điện lực cho thị trường lao động Nhật Bản, tạo cơ hội việc làm tốt cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; thiết kế, nghiên cứu và phát triển kĩ thuật robot, tự động hoá công nghiệp với sự tham gia và cố vấn trực tiếp bởi ĐH Điện lực và các đối tác Nhật Bản; các bên hợp tác khuyến khích sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tài trợ một phần hoặc toàn bộ học bổng.

Trong hoạt động hỗ trợ nhân sự, cơ sở vật chất, Trường ĐH Điện lực và Công ty Cổ phần Vector Shinwa Nhật Bản sẽ thực hiện mọi nỗ lực để trao đổi nhân sự, chuyên viên cũng như tài liệu kỹ thuật, cơ sở vật chất liên quan để thực hiện nghiên cứu, thiết kế và mở rộng phù hợp với các lĩnh vực hợp tác. Các bên cùng thống nhất khung kế hoạch các sự kiện hợp tác theo quý hoặc theo năm.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Điện lực, Công ty Cổ phần Vector Shinwa Nhật Bản và Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Việt Vilaco đã đánh dấu một bước phát triển mới trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của Trường ĐH Điện lực.

PV