Cố vấn học tập là chức danh kiêm nhiệm, nằm trong cơ cấu tổ chức của các khoa chuyên ngành, Phòng Quản lý đào tạo và Phòng Công tác sinh viên; là đầu mối giúp Hiệu trưởng quản lý chung và công tác cố vấn học tập, hỗ trợ các khoa về nghiệp vụ chuyên môn. Quy định về chế độ cố vấn học tập gồm 3 chương, 10 điều.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Hiệu trưởng, GS.TS Vũ Văn Hóa đề nghị các khoa, phòng, ban, đặc biệt khối tiếng Anh và Công nghệ thông tin có định hướng rõ ràng, để các sinh viên có điều kiện học tập tốt lên; nhà trường nâng cao uy tín về xã hội, sinh viên xuất sắc; giảng viên có nhiều bài báo khoa học.

Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Vũ Văn Hóa phát biểu tại hội nghị

 

TS. Lê Anh Sắc, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo cho biết, với sự tham gia phối hợp soạn thảo của Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức - Cán bộ, vai trò cố vấn là trụ cột, là người có thâm niên trong môi trường đào tạo, là người có chuyên môn sâu sắc, am hiểu về đào tạo và giảng dạy ít nhất một môn học. Khoa chịu trách nhiệm đến cùng đối với sinh viên, giúp sinh viên trau dồi kiến thức nghề nghiệp, chủ yếu định hướng và tư vấn.

TS. Lê Anh Sắc - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo phát biểu tại hội nghị

 

Các giảng viên được phân công làm cố vấn học tập; tổ chức tập huấn các giảng viên đủ điều kiện làm cố vấn học tập, đào tạo tín chỉ, các nhiệm vụ chung; các khoa tập huấn chương trình, hiệu chỉnh cấu trúc chương trình đào tạo.

Trên tinh thần phối hợp thực hiện quyết định, tổ chức quản lý những chế độ làm việc của các cố vấn học tập theo hệ thống tín chỉ, trong thời gian tới sẽ góp phần ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo của các khoa, cũng như áp dụng thực tiễn chuyên ngành cho sinh viên của từng ngành học. 

Nguyễn Văn Long