Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định giải thể, sáp nhập 8 trường THPT để sắp xếp vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh bao gồm: Trường THPT Dương Đình Nghệ, huyện Thiệu Hóa; Trường THPT Triệu Thị Trinh, huyện Nông Cống; Trường THPT Trần Phú, huyện Nga Sơn; Trường THPT Trần Ân Chiêm, huyện Yên Định; Trường THPT Lê Đình Chất, huyện Hoằng Hóa; Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, huyện Quảng Xương; Trường THPT Lê Viết Tạo, huyện Hoằng Hóa; Trường THPT Nguyễn Hoàng, huyện Hà Trung.

Lý do các trường bị giải thể, sáp nhập là vì các trường THPT nói trên đều nằm ở vị trí và quy mô không phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thanh Hóa.

Việc giải thể các trường THPT trên nhằm tập trung đầu mối, nguồn lực cho giáo dục phổ thông, bảo đảm thực hiện có hiệu quả về việc tinh giảm biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Chính trị và đề án sắp xếp các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Tại cuộc họp do ông Phạm Đăng Quyền chủ trì đã giao cho Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính; điều chuyển, bố trí học sinh các trường bị giải thể đến các trường trên địa bàn sao cho phù hợp. Việc sáp nhập các trường được thực hiện trước thềm năm học mới 2019-2020.

Cho đến nay việc sáp nhập các trường cũng như việc bố trí cho giáo viên, học sinh, cán bộ và học sinh của 8 trường này đã cơ bản hoàn thành và đúng theo quy định hiện hành để các trường, các thầy, cô giáo chuẩn bị đón chào năm học mới.

Ngoài ra, Sở Tài chính phối hợp với các sở và huyện có trường bị giải thể bàn giao tài chính, địa điểm trường đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, năm học 2018-2019, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện giải thể, sáp nhập 5 trường THPT, gồm: Đinh Chương Dương, Lê Văn Linh, Triệu Sơn 6, Trần Khát Chân và Tĩnh Gia 5.

Văn Thanh