Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tiếp tục cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 23 - 29/3 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng đi học bình thường.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên để thực hiện tốt.

Tiếp tục chủ động, phối hợp với cơ sở y tế và địa phương trong việc vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp khử khuẩn các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phòng ngủ, bếp ăn tại đơn vị để phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc tăng cường dạy học qua internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xuân Cảnh