Trước đó, ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương có Quyết định 869/SGDĐT-TTr về việc kiểm tra đột xuất một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đoàn thanh tra được thành lập theo Công văn số 641/TTr-NV2 của Bộ GD&ĐT và đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT.

Đoàn kiểm tra đột xuất đối với Trường Đại học Thành Đông, Đại học Hải Dương, Cao đẳng Hải Dương do ông Phạm Hồng Quân, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hải Dương làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc tổ chức, thực hiện liên kết đào tạo và thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với các trường Đại học Thành Đông, Đại học Hải Dương, Cao đẳng Hải Dương.

Được biết, một số cơ sở đào tạo được thanh tra đã tiến hành liên kết đào tạo tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, với số lượng đông đảo học sinh, sinh viên tham dự các khoá đào tạo.

Trước đó, để chấn chỉnh công tác đào tạo liên thông, liên kết, văn bằng 2 ở nhiều cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học báo cáo về việc liên kết đào tạo trong nước.

Hoàng Long