UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô rà soát lại hợp đồng đã ký với chủ xe trong việc đảm bảo điều kiện khi tham gia giao thông và quy định về kinh doanh vận tải của doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng.

Nếu phát hiện thiếu một trong các điều kiện theo quy định thì phải dừng thực hiện hợp đồng đã ký; đồng thời, báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Yêu cầu các trường học khi ký hợp đồng vận chuyển học sinh cần ghi rõ những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về ATGT; bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.

Trên xe phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh các quy định và kỹ năng an toàn; nhà trường phải có trách nhiệm đưa đón học sinh từ phương tiện ra vào lớp.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với Công an địa phương kiểm tra tất cả các phương tiện thực hiện hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn; đình chỉ ngay hoạt động đối với phương tiện vi phạm, báo cáo Sở Giao thông vận tải xử lý giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định.

Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Công an các địa phương thường xuyên tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động đưa đón học sinh bằng xe hợp đồng…

Trọng Tài