Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT hiện nay, cả nước có trên 15 ngàn trường mầm non, tăng 107 trường so với năm học trước, có gần 37 ngàn điểm trường, giảm trên 1500 điểm do sáp nhập. 

Đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục hiện cả nước có trên 15 ngàn cơ sở, tăng 326 cơ sở so với năm ngoái. Tổng số trẻ mầm non được đến trường gần 5,5 triệu bé, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 99,98%.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: Hiện nay, Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được thông qua, với nhiều nội dung quan trọng với cấp học mầm non, như nâng chuẩn giáo viên mầm non, đây là bước đột phá không những nâng cao chất lượng, tạo điều kiện tốt hơn cho thầy cô về chế độ đãi ngộ.

Năm học vừa qua, công tác rà soát, dồn dịch mạng lưới trường lớp được nhiều địa phương làm tốt, giúp giảm điểm lẻ, tăng các chỉ số về cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non. Chất lượng giáo dục mầm non cũng được nâng lên, trong đó nhiều trường, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Bậc giáo dục mầm non còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Mặc dù cơ chế chính sách có những chuyển biến tốt, xây dựng được nhiều cơ chế chính sách đối với người dạy, người học nhưng sự đồng bộ về chính sách, nhất là chính sách liên quan đến chế độ giáo viên vẫn còn bấp cập, phải tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung. 

Hiện, số lượng các nhóm lớp tư thục độc lập còn rất nhiều, trong đó hơn 10% chưa cấp phép nhưng vẫn hoạt động, đây là vùng trũng của giáo dục mầm non, do đó tình trạng bạo hành trẻ, chất lượng thấp xuất phát từ đây. Nhiều địa phương không tuyển đủ chỉ tiêu giáo viên theo quy định, dù có chỉ tiêu biên chế nhưng vẫn để hợp đồng, định biên đứng lớp thấp; dồn dịch dẫn tới số trẻ trên lớp tăng.

“Các sở GD&ĐT phải tăng cường công tác thanh kiểm tra, hạn chế các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục độc lập không đủ điều kiện, kiên quyết cho dừng các nhóm không có giấy phép, chú ý điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Thanh Hòa