Theo đó, Thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị Chánh Thanh tra các Sở GD&ĐT tham mưu Giám đốc Sở triển khai công tác thanh tra năm học phù hợp với thực tế của địa phương.

Trước mắt, cần tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với hàng loạt vấn đề "nóng" như việc tổ chức dạy thêm, học thêm; vấn đề thu - chi đầu năm học; hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Cùng với đó là thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Đối với vấn đề "nóng" được dư luận đặc biệt quan tâm là thu - chi dịp đầu năm học mới, ông Tống Duy Hiến - Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu, việc thanh tra, kiểm tra phải bám sát Công văn số 1052/2019 của Bộ GD&ĐT, về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT trong năm học 2019-2020.

Thanh tra Bộ cũng đề nghị, Thanh tra các Sở phải công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường xuyên trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đầu năm học trước 30/10/2019.

Hải Hà