Việc minh bạch hóa mọi thông tin của nhà trường sẽ giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục cho học sinh và phụ huynh được kiểm soát chất lượng, thông tin các dịch vụ giáo dục. Đồng thời, Cổng giáo dục trực tuyến M-Pay cũng sẽ là giải pháp, công cụ quản lý hiện đại và văn minh để các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát, tổng hợp, phân tích, đánh giá toàn bộ các nguồn thu, chi của ngân sách, xã hội hóa cho ngành Giáo dục.

Hơn nữa, sẽ là hệ thống tổng thể quản lý thông tin xác thực, có được cái nhìn tổng quan về chất lượng giáo dục ở địa bàn quản lý, tạo mối quan hệ thân thiện và tin cậy giữa nhà quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh các đối tượng tham gia Đề án SCC.

Lãnh đạo chủ chốt của 2 Công ty chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết. Ảnh: O.H

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng Giám đốc Điều hành Đề án SCC đánh giá, Đề án mang tính tổng thể có những giải pháp tiết kiệm nguồn lực đầu tư của Nhà nước về công nghệ thông tin cho ngành Giáo dục, tiết kiệm nguồn lực cho phụ huynh, xã hội vì các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục sẽ được phục vụ trực tiếp tới phụ huynh và học sinh, nắm bắt các nhu cầu về sản phẩm hàng hóa, chịu trách nhiệm giải trình, minh bạch hóa thông tin, giá cả, chất lượng, các chính sách bán hàng các sản phẩm cho các em học sinh trong nhà trường. Các sản phẩm của Đề án cung cấp luôn có chất lượng cao hơn, chi phí luôn bằng hoặc thấp hơn hiện tại. Do đó, tiết kiệm được chi phí, tạo nguồn lực tài chính cho xã hội...

Ngoài ra, chức năng của Cổng M-Pay sẽ còn là cổng thông tin, mạng xã hội (được kiểm soát trong khuôn khổ nhất định) và giáo dục trực tuyến để cho tất cả các đối tác của Đề án SCC có một môi trường giao lưu, trao đổi, quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập một cách minh bạch, lành mạnh, tiết kiệm chi phí, hiệu quả cao. Việc sử dụng Cổng M-Pay được đánh giá là một trong những công cụ hữu hiệu hàng đầu để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam cho thập kỷ tới.

Được biết, Đề án SCC đã được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng với hàng nghìn trường học đã và đang triển khai, riêng Hà Nội có khoảng 200 trường.

Hữu Oanh