UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương hoàn thành công tác tẩy trùng, tiêu độc, vệ sinh trường, lớp, làm sạch các thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Làm tốt công tác hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học và học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế trước khi đón học sinh đi học trở lại.

Các cơ sở dạy học đang được tẩy trùng, khử độc. Ảnh: TQ

Trường hợp địa phương có diễn biến phức tạp phát sinh liên quan đến dịch bệnh trên mà cần thiết phải cho học sinh nghỉ học thêm thì Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản (nêu rõ lý do) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 4/2/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 362/UBND-VX tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 9/2/2020 sau khi có văn bản kéo dài thời gian nghỉ Tết của học sinh các cấp học: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đến hết ngày 5/2/2020.

Ngày 7/2/2020, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục có Văn bản số 400/UBND-VX về việc kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 16/2/2020 để phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra.

TQ