Kết quả kiểm tra cho thấy 91,4% số bếp được thiết kế, bố trí đảm bảo không ô nhiễm chéo; 97,4% số bếp có dụng cụ ăn uống và dụng cụ chế biến đảm bảo an toàn.

Việc giám sát nguồn nguyên liệu đầu vào được Ban Giám hiệu, Hội Phụ huynh thực hiện thường xuyên.  

97,4 % số bếp được kiểm tra có đầy đủ các hợp đồng cung cấp nguyên liệu. 

Đặc biệt một số trường mầm non tư thục tại thành phố Thái Bình đã công khai việc nhập nguyên liệu và giúp phụ huynh giám sát việc sơ chế chế biến tại bếp ăn tập thể bằng việc lắp đặt hệ thống camera giám sát trực tuyến.

Có 96,4% số bếp thực hiện việc kiểm thực ba bước và 94,5 % số bếp thực hiện lưu mẫu đúng quy định. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường thực hiện lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định, lưu chưa đủ số lượng, lưu lẫn lộn các loại thực phẩm, không dán tem niêm phong khi lưu mẫu. Một số trường chưa bố trí được kho chứa nguyên liệu thực phẩm, phòng thay bảo hộ lao động cho người chế biến thực phẩm…

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 324/324 trường mầm non và 96/276 trường tiểu học tổ chức ăn bán trú cho học sinh và 100% số bếp ăn tập thể đã được kiểm tra.

Hồng Lê