Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong việc tổ chức chấm thi ở Hội đồng Thi tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua những sai phạm xảy ra ở 3 địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt Quy chế Thi; công tác tổ chức chấm thi trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 3 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thông báo xem xét kỷ luật đối với 13 người.

Thời điểm vi phạm là tháng 6/2018, thời điểm phát hiện vi phạm là 29/7/2019. Thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 7, Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Trong 13 công chức của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật vì liên quan gian lận thi cử 2018 có: Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; Trưởng phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng; Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng.

Ngoài ra, còn có Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Vụ trưởng vụ Pháp chế; Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học.

6 cán bộ Thanh tra Bộ là Chánh Thanh tra; 1 Phó Chánh Thanh tra; 1 Phó Trưởng phòng thanh tra chuyên ngành; 1 Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính; 2 thanh tra viên.

TTH