UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3455 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, sửa đổi bổ sung Khoản 1 của Quyết định 1076 của UBND TP về hình thức tuyển dụng như sau:

Giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp cụ thể đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Sau khi rà soát số lượng giáo viên hợp đồng và thực hiện xét tuyển đặc biệt, UBND các quận, huyện, thị xã lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đáng quan tâm, UBND TP cũng sửa đổi, bổ sung Tiết c Điểm 2 Khoản 1 Phần B của Kế hoạch ban hành theo quyết định 1076 của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, bổ sung đối tượng tham gia đăng ký tuyển dụng giáo viên THCS đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp có với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Những quận, huyện, thị xã chưa xác nhận các trường hợp này được bổ sung và công khai thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định.

Quyết định này có thể xem là tin vui với hơn những giáo viên hợp đồng đang giảng dạy lâu năm trong các trường công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, như Báo Thanh tra đã phản ánh, 256 giáo viên hợp đồng tại huyện Sóc Sơn đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất việc vì phải tham gia thi kỳ tuyển viên chức.

Họ là những giáo viên hợp đồng đang dạy bậc tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Người ít cũng 5 - 6 năm, người nhiều cũng 27 - 28 năm, nhiều người đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho ngành Giáo dục, chỉ còn 2 năm nữa về hưu. Và không ít trong số đó là giáo viên giỏi cấp thành phố, là trưởng các bộ môn, là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cho huyện nhà... 

TTH