Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 55 chương trình đào tạo chính quy, trong đó ngành cao nhất lên tới 27,42 điểm - đó là ngành Khoa học máy tính thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin, so với năm 2018 điểm chuẩn ngành này tăng 2,4 điểm.

Các ngành Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cũng là nhóm có điểm chuẩn cao, ở mức 26 - 27 điểm.

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thấp nhất là 20 điểm.

Ở khối ngành Kinh tế, 2 trường ĐH “hot” là ĐH Ngoại thương và ĐH Kinh tế quốc dân cũng đã công bố điểm chuẩn 2019. Theo đó nhiều ngành đã tăng điểm chuẩn so với năm ngoái từ 2 - 3 điểm.

Tại ĐH Kinh tế quốc dân, điểm chuẩn 2 ngành cao nhất là Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế 26,15. Các ngành “hot” khác là Tài chính - Ngân hàng thấp hơn 1 chút là 25 điểm; Kế toán 25,35; Thương mại điện tử 25,6; Kinh doanh thương mại 25,10.

Điểm chuẩn một số ngành của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2019. Ảnh: HH

Ngành có thấp điểm nhất vào ĐH Kinh tế quốc dân là Quản lý chính sách 21,5 điểm.

So với năm 2018, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế với điểm chuẩn lần lượt là 24,35 điểm và 24,25. Năm nay 2 ngành này đã tăng lên gần 2 điểm.

Năm 2018, 2 ngành cùng có mức điểm chuẩn thấp nhất là Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên và môi trường 20,5 điểm.

Tại ĐH Ngoại thương, điểm chuẩn chính thức vào Khoa Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật của ĐH Ngoại thương là 26,2 điểm.

Các ngành khác như Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế (NTH02) lấy 26,25 điểm.

Ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán (NTH03) là 25,75.

Ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh của cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 26,4. Ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán (NTS02) là 25,9.

Điểm chuẩn năm 2019 của ĐH Ngoại thương. Ảnh: HH

So với năm 2018, nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của ĐH Ngoại thương (cơ sở TP Hồ Chí Minh) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 24,25. Như vậy, năm nay ngành này tăng hơn 2 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất vào Học viện Tài chính năm 2019 là Quản trị kinh doanh, với 26,8; điểm chuẩn ngành Hệ thống thông tin quản lý thấp nhất là 22,2; ngành Kế Toán, khối A điểm chuẩn là 24,1; khối D01 là 23,5.

Năm 2018, điểm chuẩn thấp nhất của trường là 19,75. Điểm chuẩn cao nhất là 21,55 điểm, thuộc về ngành Kế toán tổ hợp D01.

Điểm chuẩn vào Học viện Tài chính. Ảnh: HH

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, ngành Công nghệ thực phẩm có mức điểm cao nhất là 20,25.

Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế có mức điểm dao động trong khoảng 17 - 20 điểm.

Điểm chuẩn các ngành năm 2019 tăng hơn năm 2018 từ 0,5 - 3 điểm, ngành có mức tăng cao nhất 3 điểm là ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Tại Học viện Quân y - một trong những trường "hot" nhất thuộc Khối trường quân đội, năm nay điểm chuẩn vào trường cao nhất là 26,65 đối với thí sinh nữ miền Bắc dự thi tổ hợp B00, với thí sinh nữ miền Nam điểm thấp hơn một chút là 25,35; tổ hợp A00 cao nhất là 26,15, thấp nhất là 23,65.

Năm 2018, điểm chuẩn tổ hợp A00, thấp nhất là 20,05; thí sinh nam miền Nam là 20,6. Thí sinh nữ miền Bắc là 25,65; thí sinh nữ miền Nam là 26,35. Điểm chuẩn tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 22,35; thí sinh nam miền Nam là 21,06. Thí sinh nữ miền Bắc là 24,2; thí sinh nữ miền Nam là 24,15.

Như vậy, nhìn chung mức điểm chuẩn của các trường ĐH năm nay đều tăng so với năm 2018.

Hải Hà