Số lượng TT vượt quy hoạch

Trên địa bàn TP Đà Nẵng có 138 TT tin học, ngoại ngữ đang hoạt động. Trong đó, 137 TT được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập (Sở GD&ĐT cấp phép thành lập cho 151 TT, nhưng đã đình chỉ 5 TT và giải thể 9 TT). Đáng nói, trong số 129 TT được Sở GD&ĐT cấp phép thì có 4 TT ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, TP hiện có 37 tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (1 công ty không còn hoạt động).

Thanh tra Bộ GD&ĐT tiến hành thanh tra tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng, 7 TT ngoại ngữ, tin học (gồm TT Ngoại ngữ PopoDoo; TT Anh ngữ Thiếu nhi Fishers Superkids; TT Anh ngữ Thiếu nhi chất lượng cao English 4 Kids; Chi nhánh Tổ chức GD&ĐT Apollo Việt Nam tại Đà Nẵng; các TT giáo dục thường xuyên số 1, 2 ,3) và 5 tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH (Cty Cổ phần Du lịch Khơi nguồn Việt; Cty TNHH Hợp tác giáo dục quốc tế Thời đại mới; Cty TNHH MTV Giáo dục Đá Mặt Trăng; Chi nhánh Cty TNHH Tư vấn và Đào tạo Thế Hệ Mới).

Kiểm tra hồ sơ tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Thanh tra Bộ GD&ĐT phát hiện, số lượng TT ngoại ngữ, tin học ở một số quận, huyện vượt so với quy hoạch đã được UBND TP phê duyệt. Đơn cử, quận Hải Châu có 61/56, Thanh Khê có 31/28, Sơn Trà 13/10, Ngũ Hành Sơn 17/15; trong khi đó, một số quận, huyện khác thì số lượng TT ngoại ngữ, tin học lại không đạt quy hoạch như huyện Hòa Vang 1/4, quận Liên Chiểu 1/20.

Sử dụng giáo viên nước ngoài không đạt chuẩn

Năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thanh tra đối với các TT tin học, ngoại ngữ trên địa bàn; 6 tháng 1 lần, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an TP, Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tổ chức giao ban với các TT.

Từ tháng 1/2016 đến thời điểm thanh tra, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 6 TT tin học, ngoại ngữ. Qua thanh tra, đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế như tổ chức hoạt động khi chưa được cấp phép; sử dụng giáo viên người nước ngoài chưa bảo đảm quy định.

Tháng 12/2016, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Công an quận Thanh Khê kiểm tra một số TT về việc đưa người nước ngoài vào dạy tiếng Anh, phát hiện sai phạm, xử phạt đối với 1 cá nhân; đồng thời yêu cầu giải thể cơ sở giáo dục đã tự ý thành lập, chấm dứt hoạt động giảng dạy tiếng Anh trái phép; trả lại học phí đã thu cho người học.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng chỉ rõ, Sở GD&ĐT chưa kịp thời đôn đốc Chi nhánh Tổ chức GD&ĐT Apollo Việt Nam tại Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm Anh ngữ Apollo Đà Nẵng để trình UBND TP cấp phép thành lập. Mặc dù chưa được cấp phép, nhưng tại thời điểm thanh tra, chi nhánh này đã tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Anh.

Đối với các TT TVDH, Sở GD&ĐT Đà Nẵng mới chỉ tổ chức kiểm tra điều kiện tại các đơn vị để cấp giấy phép hoạt động giáo dục cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH trên địa bàn.

Từ tháng 1/2016 tới 28/12/2017, Sở GD&ĐT Đà Nẵng chưa xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ TVDH.

Kiểm tra xác xuất hồ sơ tại 7 TT, Thanh tra Bộ GD&ĐT tiếp tục phát hiện, TT Ngoại ngữ PopoDoo, TT Anh ngữ Thiếu nhi Fishers Superkids không có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo quy định tại Thông tư 03/2011 của Bộ GD&ĐT; việc cập nhật, báo cáo sau mỗi kỳ thi cấp chứng chỉ chưa đầy đủ và thường xuyên; việc lưu trữ hồ sơ của các TT này còn hạn chế...

Ngoài ra, Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ rõ cơ sở vật chất của các TT chủ yếu là thuê mượn, không có tính ổn định lâu dài; đội ngũ giáo viên người nước ngoài đảm bảo đủ điều kiện giảng dạy tại các TT còn ít.

 

TT Anh ngữ Thiếu nhi Fishers Superkids không có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo quy định tại Thông tư 03/2011 của Bộ GD&ĐT. Ảnh: Internet

 

Muôn kiểu vi phạm tại các TT TVDH

Qua kiểm tra 4 TT TVDH, Thanh tra Bộ GD&ĐT phát hiện, Cty TNHH MTV Giáo dục Đá Mặt Trăng thành lập TT Ngoại ngữ Moonstone study, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (tiếng Nhật) khi chưa được Sở GD&ĐT cho phép. Đội ngũ giảng viên của TT không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ TVDH của công ty còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH của nhân viên trực tiếp tư vấn.

Đáng nói, công ty có lập một số biên bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ với các đơn vị, nhưng chỉ giới hạn đến khi học viên đạt chứng chỉ tiếng Nhật và sang Nhật Bản, mà không quy định quyền và trách nhiệm trong thời gian học tập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, gây thiệt thòi cho học viên.

Tại Cty TNHH Hợp tác giáo dục Quốc tế Thời Đại Mới, ngoài hoạt động dịch vụ TVDH, thành lập 2 TT Nhật ngữ Thời Đại Mới và TT Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Thời Đại Mới. Trong đó, TT Nhật ngữ Thời Đại Mới đã tổ chức đào tạo tiếng Nhật tại trụ sở (bồi dưỡng ngắn hạn 6 khóa học và 18 lớp học, cấp chứng chỉ cho 60/170 học viên) khi chưa được Sở GD&ĐT cho phép; đội ngũ giảng viên dạy tại TT này cũng không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

Còn tại Công ty Cổ phần Du lịch Khơi nguồn Việt, việc niêm yết biển hiệu cũng không đúng với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ TVDH. Kiểm tra xác suất hồ sơ của 3 học sinh đã du học tại Nhật Bản của công ty thì có 2 hồ sơ không đúng quy định.

Bộ GD&ĐT kiến nghị, UBND TP Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý TT ngoại ngữ trên địa bàn TP theo hướng quy hoạch tổng số TT ngoại ngữ không tính riêng mỗi quận, huyện, nhằm đảm bảo khả thi việc thực hiện quy hoạch.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các TT ngoại ngữ, tin học, TT TVDH trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh bất cập, thiếu sót, sai phạm. Đồng thời, rà soát tham mưu UBND TP cấp phép thành lập và đình chỉ hoạt động đối với các TT không đủ điều kiện...

Hải Hà