Sau khi nghe báo cáo, cân nhắc thận trọng tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh, lãnh đạo ĐHQGHN quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020.

Sinh viên Khoa Y - Dược thực hiện theo Công văn số 433/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 06/2/2020.

Các trường THCS, THPT lên kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình đào tạo theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Kế hoạch tổ chức học bù cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh sẽ do Ban Đào tạo hướng dẫn cụ thể các đơn vị.

Trong thời gian nghỉ học, các đơn vị khuyến khích giảng viên chuẩn bị giáo án điện tử để triển khai giảng dạy trực tuyến, sinh viên sử dụng tài khoản đã được cấp, truy cập vào kho học liệu số của ĐHQGHN tại địa chỉ https://lic.vnu.edu.vn/vi để học tập, nghiên cứu.

Lãnh đạo ĐHQGHN chỉ đạo cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị làm việc bình thường theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế và Bệnh viện ĐHQGHN về công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như các nội dung chỉ đạo của ĐHQGHN.

Trong thời gian này, ĐHQGHN khuyến cáo các đơn vị hạn chế hội nghị, hội thảo, tụ tập đông người, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường làm việc.

ĐHQGHN giao Bệnh viện ĐHQGHN và Khoa Y - Dược hướng dẫn các đơn vị thành viên làm công tác vệ sinh dịch tễ trường học, ký túc xá, các phòng làm việc và các hướng dẫn thực hiện công tác phòng dịch cho cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên và người dân nơi các đơn vị của ĐHQGHN đóng trụ sở.

Trong thời gian đến hết tháng 02 năm 2020, các đơn vị đào tạo liên tục cập nhật thông tin từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan để có biện pháp ứng phó tiếp theo với dịch bệnh cũng như có cảnh báo kịp thời tới cán bộ, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học.

Đây là lần thứ 3 ĐHQGHN lùi thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh để phòng chống COVID-19.