Đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, tiếp tục giữ ổn định kỳ thi như năm 2019. 

Kết quả thi của kỳ thi này vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa làm cơ sở cho tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Để tổ chức kỳ thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi.

Đồng thời, chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, phục vụ cho kiểm tra, đánh giá thường xuyên các môn học ở cấp THPT.

Bộ yêu cầu các sở làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi. Tăng cường quán triệt quy chế thi; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi. Đặc biệt, chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát…

Các Sở GD&ĐT tăng cường chức năng quản lý Nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát; gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của UBND, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Sở GD&ĐT đối với các hội đồng thi…

TTH