Phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế

Theo ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, Sở từng kiểm tra việc dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sau đợt kiểm tra, Sở đã có công văn chấn chỉnh việc dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các trường  phổ thông.

Tuy nhiên, đầu năm học 2019 – 2020, nhiều nhà trường triển khai khắc phục những vẫn còn một số bất cập, chưa đúng cần chấn chỉnh, thực hiện ngay.

Về hồ sơ triển khai dạy học có người nước ngoài, Trường Tiểu học Việt Lập, huyện Tân Yên triển khai dạy khi chưa có văn bản đồng ý cho phép của Phòng Giáo dục và đào tạo. Hợp đồng với trung tâm thực hiện việc dạy học có người nước ngoài chưa chặt chẽ, chưa đủ các nội dung theo quy định được Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn.

Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa có sổ theo dõi chuyên cần của học sinh để thu học phí trên số buổi thực học. Việc bố trí sĩ số học sinh trên lớp, tại thời điểm kiểm tra vẫn còn một số đơn vị sĩ số vượt quá so với quy định.

Việc quản lý chất lượng chuyên môn của trường đối với việc học tiếng Anh với người nước ngoài còn hạn chế, tồn tại.

Theo đó, các đơn vị đã bố trí giáo viên tiếng Anh của trường tham gia kiểm duyệt nội dung  dạy học và dự giờ các giờ học tiếng Anh của giáo viên nước ngoài để giám sát chất lượng, đồng thời có sự điều chỉnh về nội dung và phương pháp dạy học kịp thời đối với giáo viên nước ngoài trong và sau mỗi giờ dạy.

Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng các giờ dạy thực tế trên lớp của giáo viên nước ngoài chưa thực sự hiệu quả. Cụ thể, giáo viên nước ngoài nói quá to gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh trong lớp và ảnh hưởng đến các lớp xung quanh.

“Nhiều học sinh không được tham gia hoạt động trong giờ học, ít được giao tiếp trong môi trường tiếng Anh. Giáo án giảng dạy chưa bám sát nội dung học sinh trong chương trình chính khó”, Sở Giáo dục và đào tạo thông tin.

Cần sớm chấn chỉnh

Trước thực trạng nêu trên, Sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 1390/SGDĐT-VP ngày 20/12/2016 của Sở về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên người nước ngoài.

Cụ thể, đối với các phòng Giáo dục và đào tạo cần hướng dẫn chi tiết các nhà trường lập hồ sơ đối với việc dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên người nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, đúng các văn bản hiện hành. Các địa phương tiếp tục khuyến khích các cơ sở giáo dục có điều kiện tổ chức cho nhóm lớp học sinh có nhu cầu tự nguyện đăng ký học tiếng Anh (không được ép buộc học sinh nếu học sinh không có nhu cầu).

Sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng của việc triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại các nhà trường. Đồng thời, Sở khuyến nghị đơn vị nào không đảm bảo, yêu cầu dừng triển khai.

Các nhà trường tiến hành rà soát, bổ sung, sắp xếp bộ hồ sơ đối với việc dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên người nước ngoài đảm bảo đúng, đủ, rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, các thành phần tham gia vào nội dung này.

Các đơn vị có trách nhiệm bố trí sĩ số học sinh mỗi lớp học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài không quá 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học và không quá 45 học sinh/lớp đối với cấp trung học. Những đơn vị nào không thực hiện đúng sẽ phải dừng triển khai.

Sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường sắp xếp các giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài hợp lý, không làm ảnh hưởng đến các giờ học khác; không để tình trạng học sinh tại trường không tham gia các giờ học với giáo viên nước ngoài mà không có giáo viên nhà trường quản lý và giảng dạy.

Giáo viên tiếng Anh được phân công phải có đủ năng lực tham gia vào việc quản lý giám sát chất lượng các giờ học với giáo viên nước ngoài, đồng thời yêu cầu trung tâm phối hợp phải có cam kết chất lượng đối với người học.

Các nhà trường tăng cường các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh trong nhà trường có sự phối hợp của giáo viên nước ngoài.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, Sở yêu cầu các trường thỏa thuận với các trung tâm giảm mức thu học phí trên một tiết học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài hiện đang thu để đảm bảo phù hợp với điều kiện sống thực tế của người dân địa phương và thiết lập hồ sơ thu chi tài chính đảm bảo, đúng quy định.

Hoàng Long