Năm 2020, cuộc thi quy tụ 125 mô hình/sản phẩm của 13 phòng giáo dục các huyện, thành, thị, 21 trường trung học phổ thông, 19 trường tiểu học và 27 trường trung học cơ sở. Đây là những sản phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ vòng sơ khảo, nhiều mô hình/sản phẩm đã từng đạt giải các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, hướng các em tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng học tập, sáng tạo ra những sản phẩm thiết thực, hữu ích phục vụ đời sống sản xuất.

Đây cũng là một môi trường tốt để học sinh áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, giúp các em vừa học vừa chơi đầy tính sáng tạo và khoa học.

CTV Hoàng Thông