Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh chủ trương khởi động chiến dịch kích cầu du lịch nhằm phục hồi nhanh các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới,  UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; kiểm soát chặt chẽ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là người từ nước ngoài về.

Riêng các cơ sở lưu trú phải thực hiện việc khai báo y tế đối với toàn bộ khách lưu trú; kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người nhiễm, người nghi mắc Covid-19.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở lưu trú theo hình thức homestay, nhà trọ, nhà nghỉ.

Chỉ đạo các cơ sở lưu trú phục vụ người cách ly theo hình thức có thu phí tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không đón khách khác khi đang phục vụ công tác cách ly (trừ trường hợp cơ sở lưu trú có các khu vực riêng đảm bảo an toàn được cơ quan y tế chấp nhận).

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đông thời nhấn mạnh, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về các nội dung phòng, chống dịch.

 

Trọng Tài