UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Công an TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp triển khai thực hiện thí điểm theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Thường xuyên theo dõi, căn cứ tình hình giao thông thực tế để điều chỉnh phương án tuyến phù hợp, kịp thời (điểm đầu, cuối, lộ trình, tần suất tuyến, nơi dừng, đón trả khách…), đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và tránh gây ùn tắc giao thông.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, đảm bảo cho loại hình này được vận hành an toàn, ổn định, đảm nhận nhiệm vụ quản lý khi loại hình này được chính thức đưa vào hoạt động.

Theo phương án đề xuất mở tuyến dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam, tên tuyến là “Xe hai tầng thoáng nóc, City Tour Sài Gòn - Gia Định”, có điểm đầu, cuối tuyến ở vị trí gần Nhà hát TP (đường Đồng Khởi).

Dự kiến bố trí 10 điểm dừng theo lộ trình tuyến, nhằm phục vụ hành khách về các địa điểm du lịch, tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa, với tần suất 35 phút/lượt.

Về phương án tuyến của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam là tuyến xe du lịch vòng khu vực trung tâm - City Tour Hop on - Hop off, có điểm đầu, điểm cuối tuyến tại Bưu điện Trung tâm TP.  

Tổng số điểm dừng đón trả khách trên toàn tuyến, dự kiến bố trí 10 điểm dừng theo lộ trình, nhằm phục vụ hành khách về các địa điểm du lịch, tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa.

Thiên Lý