Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề nổi cộm thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách. 

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch chỉ đạo Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận chuyển khách du lịch chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kĩ thuật của phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Thái Hải