Tính chung 3 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,7 triệu lượt người, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 2,99 triệu lượt người, chiếm 81,1% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và giảm 14,9%; bằng đường bộ đạt 551.100 lượt người, chiếm 15% và giảm 39,4%; bằng đường biển đạt 144.100 lượt người, chiếm 3,9% và tăng 92,1%.

Khách đến từ châu Á đạt 2,67 triệu lượt người, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Âu ước tính đạt 664.300 lượt người, giảm 3,1%; khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 234.000 lượt người, giảm 20,2%; khách đến từ châu Úc đạt 102.200 lượt người, giảm 14,4%; khách đến từ châu Phi đạt 11.900 lượt người, tăng 2%.

Đặc biệt trong tháng 3, khách quốc tế đến từ các châu lục đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, trong đó châu Á đạt hơn 243 nghìn lượt, giảm 77,2% so với cùng kỳ năm 2019. Khách đến từ châu Âu giảm 27,5%, châu Mỹ giảm 67,9%, châu Úc giảm 49,9% và châu Phi giảm 37,8%.

Trong đó, hai thị trường khách hàng đầu của du lịch Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc đều giảm rất sâu, trên 90%. Cụ thể: Trung Quốc đạt 33,2 nghìn lượt giảm 91,5%; Hàn Quốc đạt 28,7 nghìn lượt, giảm 91,4%.

Ngoài ra, hàng loạt thị trường quan trọng khác cũng bị giảm từ 40-80% như: Đài Loan (Trung Quốc) giảm 65,8%; Nhật 54,7%, Mỹ giảm 71,4%, Canada giảm 64,8%, Italia là 79,1%.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch từ một số nước vẫn tăng như Thái Lan với 125,7 nghìn lượt người, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; Campuchia đạt 120,4 nghìn lượt người, tăng 254,3% và Lào đạt 36,8 nghìn lượt người, tăng 38,5%.

Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch, số liệu khách du lịch nội địa 3 tháng đầu năm 2020 đạt 13 triệu lượt, trong đó có 6,8 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 143.600 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019.

Thái Hải