Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, đề nghị chính quyền địa phương xử phạt hành chính gần 600 trường hợp người dân cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng.

Từ ngày 1/4 đến hết ngày 8/4, toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt 596 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ về không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế.

Trong đó, Công an thành phố Vĩnh Yên xử phạt 81 trường hợp; Công an thành phố Phúc Yên 69 trường hợp; Công an huyện Tam Đảo 108 trường hợp; Bình Xuyên 97 trường hợp; Sông Lô 19 trường hợp; Yên Lạc 90 trường hợp; Lập Thạch 05 trường hợp; Tam Dương 15 trường hợp; Vĩnh Tường 112 trường hợp.

Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Bình An