Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có chỉ đạo liên quan đến thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện tháng 2/2022, yêu cầu các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 18/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản 6970/UBND-KTTC chỉ đạo các địa phương về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư.

Chủ động, kịp thời xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm trong công tác giải phóng mặt bằng như tự ý xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quỹ đất tỉnh tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư các dự án được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Tăng cường vai trò cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết về cơ chế, chính sách đất đai liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Chủ động xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm, trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo thẩm quyền.

Kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm, trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng. Kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, nâng cao vai trò chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường cây trồng, vật nuôi, bồi thường tài sản, vật kiến trúc, trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tích cực giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư khi thực hiện các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo môi trường đầu tư, giữ vững an ninh trật tự, chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung có liên quan.

Văn Thanh