Ngày 16/7, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định về việc áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời gian áp dụng giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/7.

Riêng các địa phương đang trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện đến hết thời gian quy định.

Cùng ngày 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực dân cư ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, với 81 hộ dân sinh sống. Đồng thời, áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với ấp Tắc Gồng từ 15 giờ cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao UBND huyện Mỹ Xuyên chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan thiết lập ngay chốt, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại xã Tham Đôn theo đúng quy định.

Tính đến chiều 15/7, tỉnh Sóc Trăng có 35 ca mắc Covid -19 trong cộng đồng.

Ngày 16/7, tỉnh có thêm bệnh nhân mắc Covid-19 (chờ Bộ Y tế công bố mã số bệnh nhân) ở 6 huyện, thị xã, gồm Châu Thành, Mỹ Xuyên, Trần Đề, Cù Lao Dung, thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm.

Xuân Cảnh