Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ NN&PTNT trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chương trình cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Phối hợp vận động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn, vận động người dân nông thôn tích cực tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, trai trại, gia trại trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp...

leftcenterrightdel

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ NN&PTNT. Ảnh: H.D 

Tại lễ ký kết, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai chương trình ký kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, những kết quả đạt được của Bộ NN&PTNT trong thời gian qua với những tu duy chiến lược, có tính chất mở đường về kinh tế nông nghiệp, về nông thôn, truyền cảm hứng cho sáng tạo của nông dân, tạo đà phát triển nông nghiệp, nông thôn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tế cho thấy, phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hệ thống Mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp vận động nhân dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ số, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…

Thông qua chương trình, hai bên sẽ cùng nỗ lực để làm những điều có lợi nhất cho người dân; nội dung ký kết phải có tính khả thi cao và không xa rời nhân dân, xa rời cuộc sống; tạo động lực giúp người nông dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, sau chương trình phối hợp, hai bên cần có một hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố để các địa phương có những chương trình phối hợp cụ thể, có những sáng kiến để biến những Nghị quyết của Đảng, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ đi vào đời sống - xã hội, đi vào từng cộng đồng dân cư.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, MTTQ các cấp không chỉ dừng lại ở vai trò tuyên truyền, giám sát mà còn phải động viên, cổ vũ người dân khi tiếp cận với những mô hình, sáng kiến mới.

“Nếu MTTQ các cấp truyền cảm hứng, niềm vui trong nông nghiệp để giúp người nông dân phát huy khả năng, phát huy nội lực của mình, tránh sự trông chờ, ỷ lại đối với cấp ủy, chính quyền thì nội dung ký kết của hai cơ quan mới thực sự thành công. Đồng thời phải có cách tiếp cận để phát huy năng lực, nội lực của người nông dân, cùng tương trợ lẫn nhau. Nếu cộng đồng này thực sự mạnh thì đời sống của bà con sẽ ngày càng được cải thiện”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Với chương trình phối hợp dài hạn xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, Bộ trưởng Lê Minh Hoan hy vọng sẽ mang lại thành công, hiệu quả, giải quyết được những nút thắt trong xã hội nông thôn, nút thắt trong nền nông nghiệp. Thông qua đó sẽ giúp xây dựng giai cấp nông dân, một thế hệ cư dân nông thôn mới tri thức hơn, năng động hơn, giàu tinh thần hợp tác hơn, giàu văn hóa hơn.

Thanh Thanh