Trước đó, UBND TP Vinh có thông báo về việc đăng ký test nhanh Covid-19 toàn dân. Theo đó, hơn 500.000 người dân sinh sống trên địa bàn TP Vinh sẽ được test nhanh. Mỗi gia đình sẽ bắt buộc lấy mẫu test nhanh 01 người (ưu tiên lựa chọn 01 người trong gia đình thường xuyên đi lại và tiếp xúc nhiều để sàng lọc phân loại), kinh phí do UBND TP Vinh chi trả.

Đối với các trường hợp khác trong gia đình nếu có nhu cầu test nhanh Covid-19 thì đăng ký qua xóm trưởng. Kinh phí do gia đình, cá nhân chi trả. Mức kinh phí để test nhanh là 135.000 đồng/người. Những trường hợp được test miễn phí gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người nghèo, người đang hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng... Những người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp sẽ đăng ký test nhanh tại nơi mình làm việc.

Trước đó, trong buổi sáng, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức họp trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, với sự tham gia của 49 điểm cầu.

CTV Hoàng Thông