Sở LĐ-TB&XH yêu cầu các phòng LĐ-TB&XH phải tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác xác minh nơi cư trú và giải quyết hồi gia đối với đối tượng cư trú trên địa bàn; quan tâm hỗ trợ sinh kế cho gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Các phòng LĐ-TB&XH trang bị khẩu trang, phát cho đối tượng ngay khi được tập trung, thực hiện khai báo y tế và phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn kiểm tra sức khỏe đối tượng để phát hiện sớm các trường hợp ho, sốt, khó thở, nhằm thực hiện cách ly kịp thời, đảm bảo chắc chắn không nhiễm COVID-19.

Chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa.

Không để tình trạng lợi dụng, ép buộc, dụ dỗ lang thang ăn xin, kịp thời phát hiện và giải quyết các trường hợp xin ăn, sinh sống nơi công cộng, đặc biệt là những đối tượng người cao tuổi.

Thu Huyền