Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức tại hội thảo trực tuyến về nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho TP HCM vừa diễn ra ngày 30/9/2020. Hội thảo do UBND TP HCM phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức.

Tại hội thảo, Giám đốc Công nghệ số của Chính phủ Singapore Chan Cheow Hoe cho biết: Với hành trình số hóa của Singapore, Chính phủ quyết định kỹ thuật số là một chương trình nghị sự của toàn quốc gia. Vì vậy, nhóm công tác quốc gia thông minh và Chính phủ số được thành lập và trực tiếp chịu sự quản lý của Chính phủ…

Toàn bộ quy trình số hóa tập trung vào việc chuyển đổi một cách triệt để các quy trình, hoạt động của Chính phủ theo hướng số hóa để hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu chi phí và quan trọng hơn cả là đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, giảm thiểu các khó khăn khi người dân tiếp xúc với các cơ quan của Chính phủ…

Tại hội thảo, ông Dominic Chan - Giám đốc Chương trình Dịch vụ công “Cuộc sống Singapore”, Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc cung cấp dịch vụ số hóa…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TM

Nói về việc chuyển đổi số tại Việt Nam, ông Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng: Việc chuyển đổi số sẽ để giúp năng cao năng lực của cán bộ ở cấp độ tỉnh, thành tại Việt Nam nhằm thực hiện chiến lược về chuyển đổi số. Ở Việt Nam, Chính phủ và UBND cấp tỉnh, thành đều nhìn nhận vấn đề chuyển đổi số là một nội dung quan trọng cho Việt Nam thời gian tới…

Ông Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng đề cập tới các vấn đề như: Phải xây dựng các năng lực, kỹ năng trong các tổ chức, cũng như phát huy và huy động các kỹ năng và năng lực ở cấp độ xã hội; việc hợp tác khu vực công để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng trong dịch vụ công; đầu tư vào dữ liệu; việc tổ chức và ưu tiên hóa việc thực thi các sáng kiến về chuyển đổi số…

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho rằng: Một trong các yêu cầu quan trọng cần phải đáp ứng khi triển khai chuyển đổi số là việc đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức. TP HCM phải đánh giá đúng những hạn chế, yếu kém về phát triển trong kỷ nguyên số để thay đổi tư duy, thực hiện chuyển đổi tổng thể và toàn diện nhằm tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số ở TP…

TP HCM xác định chương trình chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính quyết định trong chiến lược phát triển TP HCM từ nay đến năm 2030. Việc chuyển đổi số tốt sẽ góp phần thúc đẩy cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, góp phần xây dựng đô thị thông minh và thịnh vượng…

Tuấn Minh