TP đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ ghi nhận, giao bổ sung số lượng biên chế hành chính năm 2021 cho TP là 10.735 công chức và giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định 68, Nghị định 161 cho TP là 109.689 người để đáp ứng yêu cầu công tác khám, sàng lọc, chữa bệnh; mở rộng quy mô trường, lớp, tuyển dụng đội ngũ nhân viên y tế, giáo viên đảm bảo 100% học sinh đến tuổi đi học được đến trường.

UBND TP cho biết, trên cơ sở tình hình thực tế và quy mô phát triển của TP so với các tỉnh, TP khác; số biên chế công chức thực tế có tại các sở, ban, ngành, quận, huyện của TP hiện nay còn thiếu rất nhiều so với biên chế được Trung ương giao hàng năm.

Trong thời gian qua, dù đã rất cố gắng thực hiện tinh giản biên chế (mỗi năm giảm 2% theo lộ trình), tạm ngừng tuyển dụng mới công chức để giảm tối đa biên chế và thực hiện xã hội hóa, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập nhưng vẫn gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là thiếu biên chế công chức hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tầng lớp xã hội.

UBND TP cũng cho biết, về sử dụng biên chế sự nghiệp tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; trong đó số biên chế sự nghiệp bố trí tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tại thời điểm ngày 31/10/2020 là 295 biên chế. Số viên chức thực tế có mặt làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tại thời điểm ngày 31/10/2020 là 295 người.

Về biên chế các hội có tính chất đặc thù: Số biên chế các hội có tính chất đặc thù được các cơ quan có thẩm quyền giao tại thời điểm ngày 31/10/2020 là 211 biên chế; số thực tế có mặt làm việc tại các hội có tính chất đặc thù tại thời điểm ngày 31/10/2020 là 203 người…

Tuấn Minh