Kết quả đánh giá căn cứ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Căn cứ theo cấp độ dịch được công bố, UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách.

Theo đó, đối với cấp độ TP, địa phương đạt cấp độ 2.

Đối với cấp quận, huyện, TP Thủ Đức có 9/22 địa bàn đạt cấp độ 1 là: Quận 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ và 13/22 địa bàn còn lại đạt cấp độ 2. Có 3 quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 4, quận Bình Thạnh và quận Tân Phú (từ cấp 1 tăng lên cấp 2).

Cấp phường, xã, thị trấn có 123/312 địa bàn đạt cấp độ 1, 184/312 đạt cấp độ 2 và 5/312 đạt cấp độ 3. Trong đó, có 19 xã, phường giảm cấp độ dịch và 48 xã, phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Đinh Mười