Ngày 5/6, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thi đua yêu nước” lần thứ 5, giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thi đua yêu nước” trong Công an tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch; phát động nhiều đợt thi đua chuyên đề về xây dựng lực lượng và phòng, chống tội phạm với nhiều nội dung thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Với quyết tâm cao, Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Toàn tỉnh xảy ra trên 1.700 vụ phạm pháp hình sự, giảm 318 vụ so với cùng kỳ; đấu tranh làm rõ đạt tỷ lệ trên 81%; tội phạm ma túy phát hiện, xử lý trên 152 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ; tội phạm kinh tế phát hiện xử lý 20 vụ…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh trong 5 năm qua, đặc biệt là vai trò của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, tập trung vào các mặt công tác trọng tâm, đưa phong trào thi đua trở thành thường xuyên, sôi nổi và rộng khắp.

Xuân Cảnh