Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành thông báo về việc áp dụng trạng thái mới về phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Từ 0 giờ ngày 25/9, dỡ bỏ tất cả các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ga Huế (TP Huế), chốt tại huyện Phú Lộc (bao gồm cả chốt số 4 do thị xã Hương Thủy quản lý) và tại huyện Nam Đông.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh cũng yêu cầu người dân và du khách tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông điệp “5K” của Bộ Y tế, bao gồm: "Khẩu trang, khử  khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế" tại nơi lưu trú.

N.Phê - Đ.Bình