Để tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh, không để dịch lây lan ra diện rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương; huyện, thị xã, thành phố nào không phát hiện kịp thời dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch không quyết liệt, không hiệu quả, chậm báo cáo tình hình, làm lây lan dịch bệnh, thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các huyện, thị, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn theo phương châm “huyện giữ huyện”, “xã giữ xã”, “thôn giữ thôn”, “trang trại giữ trang trại”, “hộ giữ hộ”; khẩn trương chỉ đạo xây dựng, triển khai các phương án, kịch bản phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng các tổ chức, hộ chăn nuôi lợn đến tận thôn, bản, để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Tổ chức tốt công tác kiểm dịch vận chuyển lợn, kiểm soát giết mổ, mua bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn theo quy định...

Đối với các huyện đã phát hiện dịch, như Thiệu Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn phải tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp để sớm khống chế và xử lý dứt điểm các ổ dịch, kiên quyết không để lây lan ra diện rộng và tái phát dịch. Tăng cường hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình, quy định về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhất là công tác giám sát dịch bệnh, tiêu hủy lợn bệnh, vệ sinh tiêu độc, khử trùng, biện pháp xử lý ổ dịch. Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét thành lập các trạm, chốt kiểm dịch động vật liên ngành cấp tỉnh trên các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, các khu vực có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh...

Được biết, kể từ khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được cấp 162.000 lít hóa chất, 896 tấn vôi bột phục vụ phòng, chống dịch, thực hiện tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm giết mổ, buôn bán lợn, thịt lợn và những khu vực có nguy cơ cao. Từ khi xảy ra dịch toàn tỉnh cũng đã thành lập hơn 600 trạm, chốt kiểm soát, tổ kiểm soát lưu động, thực hiện tuần tra, kiểm tra các hoạt động vận chuyển động vật, kinh doanh, các sản phẩm từ lợn. Đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì 272 chốt kiểm soát giám sát công tác phòng chống dịch bệnh.

 

Văn Thanh