Sở GTVT Hải Phòng thông báo đối với hoạt động vận tải hành khách kể từ ngày 15/11/2021 tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ thành phố Hải Phòng đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

Tạm đình chỉ hiệu lực của phù hiệu đã cấp cho các phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện dừng hoạt động nêu trên.

Các đơn vị vận tải có trách nhiệm dừng hoạt động của phương tiện, nộp ngay phù hiệu về Sở GTVT thành phố; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khẩn trương thông báo cho các đơn vị vận tải và hành khách được biết nội dung nêu trên.

Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Phòng Quản lý vận tải kiểm tra giám sát việc thực hiện của các đơn vị, xử lý nghi các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Kim Thành