Lực lượng chức năng toàn thành phố đã vận động cán bộ, quần chúng nhân dân tự giác giao nộp hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ các loại.

Trong đó, có 9 súng quân dụng, 9 súng săn, 33 súng tự chế, 3 súng có tính năng tương tự, 29 lựu đạn, 693 viên đạn, 510 vũ khí thô sơ, 1 quả bom bi và 1,8kg thuốc nổ...

Cùng với việc tổ chức các điểm thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ... tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, công tác tuyên truyền cũng đã góp phần hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Công an các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp, triển khai các tổ công tác đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác giao nộp nếu có.

Mặc dù đây mới chỉ là kết quả bước đầu của đợt tổng kiểm tra nhưng có thể khẳng định Công an TP Hà Nội đã làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát động hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn, giảm thiểu những mối nguy hiểm phát sinh từ các loại vũ khí này, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tự giác đến cơ quan Công an để giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đồng thời cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để cơ quan Công an xác minh, xử lý theo quy định.

 

Bình Yên