Cụ thể, hàng ngày chạy các đôi tàu trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh gồm các tàu Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Sài Gòn-Hà Nội), SE21/22 (Sài Gòn-Đà Nẵng), SNT1/2 (Sài Gòn-Nha Trang), SPT1/2 (Sài Gòn-Phan Thiết).

Ngày 30/12/2022, chạy thêm tàu SNT4 (Sài Gòn đi Nha Trang), SQN2 (Sài Gòn đi Quy Nhơn). Ngày 2/1/2023 chạy thêm tàu SNT5 (Nha Trang đi Sài Gòn), SQN1 (Quy Nhơn đi Sài Gòn).

Ở khu vực phía Bắc, ngoài các đôi tàu chạy cố định tuyến Hà Nội-Vinh/Lào Cai/Hải Phòng, đường sắt chạy thêm tàu NA3 (Hà Nội-Vinh) ngày 30/12/2022 và tàu NA4 (Vinh-Hà Nội) ngày 2/1/2023; tàu SE35 (Hà Nội-Vinh) ngày 30-31/12/2022 và tàu SE36 (Vinh-Hà Nội) ngày 1-2/1/2023.

Tuyến Hà Nội-Hải Phòng, chạy thêm tàu LP9 (Hà Nội-Hải Phòng) ngày 31/12/2022 và tàu LP10 (Hải Phòng-Hà Nội) ngày 2/1/2023. Tuyến Hà Nội-Lào Cai, chạy thêm tàu SP1 (Hà Nội-Lào Cai) ngày 30/12/2022 và tàu SP2 (Lào Cai-Hà Nội) ngày 1/1/2023.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng sẽ lập thêm các đoàn tàu khác khi nhu cầu của hành khách tăng cao ngoài các đoàn tàu trên.

PV