Hội nghị tập huấn sẽ phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định 93; hướng dẫn nhiệm vụ của Mặt trận trong thực hiện nghị định cho cán bộ chủ chốt và bộ phận chuyên trách làm công tác phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ, MTTQ Việt Nam các cấp đã kịp thời phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác vận động, tổ chức tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai sự cố, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống cho nhân dân, giúp nhân dân vượt qua khó khan và ổn định cuộc sống.

“Kết quả thực hiện công tác cứu trợ đã làm sâu sắc hơn truyền thống tương thân, tương ái; thắt chặt và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Lê Tiến Châu nói.

Qua quá trình thực hiện, Nghị định 64 đã phát sinh nhiều khó khăn, bất cập và có những nội dung không còn phù hợp. Trên cơ sở đó, Nghị định 93 đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 11/12/2022 thay thế Nghị định 64.

Nghị định 93 kế thừa một số nội dung, phương thức cơ bản trong vận động, hỗ trợ xã hội do Mặt trận chủ trì, đồng thời bổ sung đối tượng được vận động, bổ các quy định, thủ tục về tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền hàng đảm bảo chặt chẽ; đồng thời, làm rõ vai trò chủ trì của Mặt trận trong kêu gọi, hướng dẫn và giám sát các hoạt động vận động, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân...

Các đại biểu dự hội nghị đã tiếp thu hướng dẫn và tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, góp ý, cũng như làm rõ một số điều chưa rõ, còn vướng mắc khi áp dụng nghị định vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ (HCTĐ) Việt Nam đề nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp với HCTĐ các tỉnh, thành phố sớm xây dựng, ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh, thành theo quy định tại khoản 8, Điều 25, Nghị định 93.

Ông Nguyễn Hải Anh cho rằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, ký kết quy chế phối hợp về việc thực hiện Nghị định 93 với Trung ương HCTĐ Việt Nam, đồng thời phối hợp ban hành hướng dẫn liên tịch về việc thực hiện Nghị định 93.

Ông Lê Tiến Châu khẳng định, hội nghị tập huấn này là dịp để Trung ương, địa phương trao đổi những kinh nghiệm, bài học thực tế trong công tác vận động nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện Nghị định 93.

Ông Lê Tiến Châu cũng đề nghị, Mặt trận các tỉnh, thành phố cần nhanh chóng tổ chức triển khai ở địa phương; khẩn trương tham mưu thành lập ban vận động cứu trợ theo quy định Nghị định 93 để chủ động kịp thời công tác vận động nguồn lực khi đang vào mùa mưa bão; Ban Phong trào, nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường trực để có những giải pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động.

Thanh Thanh