Tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng báo cáo công tác tiếp nhận, quản lý, vận hành; việc tổ chức bốc thăm, các hộ dân tiếp nhận, số hộ dân về ở thực tế...

Quận Ngô Quyền báo cáo những vướng mắc liên quan đến hoàn thiện, bổ sung thêm hồ sơ, đính chính thông tin trong quá trình giải quyết, hoàn thiện thủ tục cho các hộ dân về ở chung cư HH4.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu: Thời gian qua, các đơn vị, sở ngành đã tích cực xét duyệt hồ sơ để đưa thêm người dân về ở tòa nhà HH4, nhưng tiến độ vẫn rất chậm, không bảo đảm cam kết của Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng và quận Ngô Quyền với Chủ tịch UBND TP.

Trong đó, có trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp, vẫn còn sự đùn đẩy, chậm đề xuất để giải quyết dứt điểm.

Đối với chung cư HH4, trên cơ sở 661 hộ gia đình theo khảo sát ban đầu đã có đủ hồ sơ pháp lý thuộc diện xét duyệt, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp quận Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng hoàn tất đầy đủ hồ sơ báo cáo hội đồng của thành phố xem xét để trình UBND TP ký quyết định.

Trường hợp nào không đủ điều kiện Sở Xây dựng phải trả lời bằng văn bản tới hộ dân.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng chủ trì phối hợp với quận Ngô Quyền kiểm tra lại toàn bộ số hộ dân thực ở sau khi có quyết định của UBND TP; Xác định các nguyên nhân vì sao người dân chưa đến ở, chưa đến ký hợp đồng để báo cáo UBND TP nhằm bảo đảm tất cả các hộ dân về nguyên tắc đã được thành phố ký quyết định phê duyệt thì ký hợp đồng.

Văn phòng thành phố lập Tổ Công tác gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp hoạt động độc lập kiểm tra toàn bộ thủ tục đến người dân và triển khai thực hiện công bố đó có đúng không để báo cáo UBND TP. 

Sở Xây dựng, quận Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng phải có báo cáo để Văn phòng UBND TP tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Đối với chung cư HH3, thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy xem xét, phối hợp Sở Xây dựng lên phương án sớm bàn giao cho TP.

Sở Xây dựng phối hợp Văn phòng UBND TP xem xét việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP giao, xây dựng đề án để đưa các hộ dân vào ở, chậm nhất ngày 10/8 báo cáo UBND TP.

“Tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP, không được để tình trạng có nhà mà người dân không được vào ở chỉ vì những trình tự thủ tục rào cản. Tập thể, cá nhân nào để người dân có nhà mà không vào ở, trong khi thành phố vẫn phải chi kinh phí tái định cư cho người dân thì tập thể, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm”, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh.

Kim Thành