Từ ngày 21/5 đến nay, 18 huyện, thị xã đã làm thủ tục đăng ký mới cho tổng số 1.482 trường hợp (xe ô tô là 626 trường hợp), trong đó đăng ký mới xe ô tô 446 trường hợp, sang tên 102 trường hợp, thu hồi 10 trường hợp, cấp đổi biển số, đăng ký 18 trường hợp và chuyển đến 50 trường hợp.

Công an 183 xã đã làm thủ tục đăng ký 856 mô tô, trong đó đăng ký mới 640 trường hợp, sang tên 93 trường hợp, thu hồi 11 trường hợp, cấp đổi biển số, đăng ký 98 trường hợp, chuyển đến 14 trường hợp.

Công an TP Hà Nội đánh giá, hiện tại, công an 183 xã, 18 huyện, thị xã đã bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ mới phân cấp đăng ký phương tiện về cơ sở theo quy định của Bộ Công an.

 

Q. Đông