Tham dự hội thảo có Giám đốc Sở TT&TT Lương Hải Âu; ông Nguyễn Tử Quảng- Chủ tịch của Tập đoàn BKAV; Chánh Thanh tra thành phố Bùi Hùng Thiện, đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện, các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Khai mạc hội thảo, Giám đốc Sở TT&TT Lương Hải Âu phát biểu: Hiện nay, chuyển đổi số được xác định là động lực trong phát triển thành phố Hải Phòng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Hội thảo “Phương pháp luận về chuyển đổi số” sẽ giới thiệu về tầm nhìn dữ liệu tập trung DATA Centric đến với các chuyên gia về chuyển đổi số, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện tại thành phố Hải Phòng nhằm đáp ứng hiện thực hoá chuyển đổi số theo định nghĩa Bộ TT&TT: “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”.

Với chủ đề “Phương pháp luận về chuyển đổi số”, CEO Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn BKAV đưa ra các quan điểm mới về chuyển đổi số lấy dữ liệu làm trung tâm - giải pháp chuyển đổi số bền vững của chính quyền số, dù công nghệ có thể liên tục thay đổi, nhưng vấn đề cốt lõi cần phải quan tâm chính là dữ liệu.

Quan điểm và phương pháp luận trong các giải pháp về chuyển đổi số đối với Chính phủ cũng được các chuyên gia đặt ra để đảm bảo tính bền vững, có thể thích nghi liên tục với nhu cầu phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Đồng thời, phát huy nguồn lực, thế mạnh về nhân lực, khoa học công nghệ của BKAV trong việc tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp, nền tảng chuyển đổi số do tập đoàn công nghệ này nghiên cứu, phát triển, giúp hỗ trợ Hải Phòng thực hiện các mục tiêu của chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
Sở TT&TT và Tập đoàn BKAV ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Kim Thành 

Trong khuôn khổ hội thảo, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở TT&TT và Tập đoàn BKAV đã được ký kết nhằm thúc đẩy cam kết giữa hai bên trong việc phối hợp thực hiện chuyển đổi số của Sở TT&TT  Hải Phòng.

Kim Thành