UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP năm 2021.

Công tác kiểm tra được thực hiện theo 2 cấp đối tượng: Cấp TP thực hiện tại các sở, ban, ngành TP; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. Cấp huyện thực hiện tại 100% UBND cấp xã và lựa chọn một số cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra: Công tác triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về PCCC và cứu hộ, cứu nạn; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có); về công tác tổ chức thường trực sẵn sàng “bốn tại chỗ” về PCCC và cứu hộ, cứu nạn; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo...

UBND TP giao Công an TP tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp TP. UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra; thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện…

UBND TP cũng thành lập đoàn kiểm tra cấp TP, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn làm Trưởng đoàn.

Cùng với đó, thành lập 30 đoàn kiểm tra cấp huyện và giao UBND cấp huyện thành lập mỗi đơn vị 1 đoàn kiểm tra liên ngành (đối tượng, thời gian kiểm tra do chủ tịch UBND cấp huyện quyết định).

Thời gian kiểm tra từ ngày 15/5 đến 15/10/2021, có thể kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra thường xuyên; kiểm tra đột xuất; kiểm tra chéo hoặc tự kiểm tra.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng; nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người dân trong công tác PCCC.

Thông qua công tác kiểm tra, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; tổng hợp, báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền những nội dung cần chỉ đạo, giải quyết…

Trước đó, trên địa bàn quận Đống Đa, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy thương tâm lúc nửa đêm khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình PCCC trên địa bàn TP…

Hải Hà