UBND TP cho biết, do việc biên soạn, xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm có tính chất phức tạp, các câu hỏi trắc nghiệm khi xây dựng phải đảm bảo cho nhiều mục đích khác nhau. Đơn cử, vừa phục vụ cho việc tự học tập, ôn luyện và tự đánh giá của học sinh ở nhiều cấp độ khác nhau; vừa phục vụ việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh để từ đó giúp giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, việc biên soạn, xây dựng hệ thống câu trắc nghiệm cũng phải đảm bảo nguyên tắc, kỹ thuật, đúng trình tự, quy trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với tính chất phức tạp của việc xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, UBND TP đề xuất mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội áp dụng bằng mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT và các mức chi theo các quy định hiện hành của Trung ương và TP.

Năm 2020, dự kiến kinh phí thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm khoảng 4 tỷ đồng. Quy định này áp dụng đối với cán bộ, giáo viên và các cá nhân có liên quan tham gia xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Ngoài quy định kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, TP cũng đề xuất mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người với tổng kinh phí dự kiến khi thực hiện theo mức chi mới khoảng 164 triệu đồng/năm (tăng so với mức chi cũ là 24 triệu đồng/năm). Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng cũng có thay đổi. Tổng kinh phí dự kiến năm 2021 khi thực hiện theo mức hỗ trợ mới khoảng 99.493 triệu đồng/năm (kinh phí năm 2020 khoảng 94.251 triệu đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2021.

Đối tượng áp dụng là người có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội; người được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và cơ sở trợ giúp xã hội công lập của TP Hà Nội; người điều trị tại Bệnh viện 09 - Sở Y tế Hà Nội; người lang thang vô gia cư chết trên địa bàn TP.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP, nội dung và mức chi như trên là phù hợp với thực tế của TP.

TTH