Đồng Nai: 22 phạm nhân được tha tù trước thời hạn

Cập nhật: 30/03/2019 08:49

(Thanh tra) - Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh Đồng Nai đã họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 22 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5.

Đồng Nai: 22 phạm nhân được tha tù trước thời hạn
Buổi họp xét giảm án

Đây là những trường hợp phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng và đã chấp hành án được 2/3 thời gian trở lên; có quá trình lao động, cải tạo được xếp loại khá trở lên, có nơi cư trú rõ ràng và đã chấp hành xong hình phạt bổ sung như phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường cho người bị hại…

Sau khi xem xét từng trường hợp, Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh đã thống nhất 22 phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Nghiêm Lan