Hiện nay, công dân Lâm Đồng đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Hồ Chí Minh với số lượng tương đối lớn. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và nhằm giảm áp lực cho TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương tổ chức đón một số công dân Lâm Đồng có nguyện vọng trở về địa phương, trước mắt ưu tiên người già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (đã được các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng xác nhận).

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Lâm Đồng đang cư trú tại TP Hồ Chí Minh được xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2, trước khi trở về địa phương. Đồng thời, được phép di chuyển từ nơi cư trú đến nơi tập kết xe đón của tỉnh Lâm Đồng.

Bố trí địa điểm tập trung và đảm bảo an ninh trật tự để tỉnh Lâm Đồng đón công dân bằng phương tiện ô tô (các bến, bãi nhận trả khách hiện nay của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang) tại TP Hồ Chí Minh hoặc các điểm khách do cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh bố trí và thông báo cho tỉnh Lâm Đồng.

Hỗ trợ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang trong quá trình đưa, đón công dân Lâm Đồng tại địa điểm tập kết và di chuyển trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng làm đầu mối, phối hợp các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch đón công dân trở về địa phương.

CTV Thanh Chương