Theo đó, UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, TP theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2724/UBND-KTN ngày 20/5/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các ngành, địa phương cho UBND tỉnh để theo dõi, kịp thời chỉ đạo.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều sông lớn như: Vu Gia, Thu Bồn, sông Tiên... mùa mưa lũ lớn thường đổ về hạ lưu và gây lũ lớn; làm thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa, đất sản xuất... của nhân dân.

Mới đây, tại khu vực Cẩm Thanh (TP Hội An) xảy ra vụ lật thuyền làm 5 người ở xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam) bị thiệt mạng.

N.P