Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020 diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa tổ chức giám sát tối cao chương trình hành động phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em. 

Theo người đứng đầu Bộ LĐTB&XH, phòng, chống xâm hại trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị Nhà nước mà Luật Trẻ em còn quy định trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội, gia đình, cá nhân; từ trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi, trường hợp xâm hại trẻ em cho các cơ quan có chức năng, thẩm quyền bảo vệ trẻ em cho đến truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương trong Tháng Hành động vì trẻ em thực hiện đầy đủ Chỉ thị 23 ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; cũng như những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp về giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em ngày 27/5/2020.
Cũng tại lễ phát động, bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, kêu gọi: "Trong Tháng Hành động vì trẻ em năm nay, chúng ta hãy tư duy lại về đất nước và thế giới sau đại dịch Covid-19, nơi mà trẻ em cảm thấy an toàn và có thể phát triển tối đa, không bị xâm hại, bạo lực và bóc lột".

Theo thống kê, giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2019, cả nước có 8.442 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý, với 8.709 trẻ em bị xâm hại. Trong đó, có 6.432 trẻ bị xâm hại tình dục; 857 trẻ bị bạo lực; 106 trẻ bị mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt; 1.314 trẻ bị xâm hại bằng các hình thức khác.

Trong các vụ xâm hại này thì phổ biến nhất, để lại hậu quả nặng nề, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em. 


Phương Anh