Theo đó, tổng số công dân được đón về Thanh Hóa trong đợt này là 390 người. Hình thức vận chuyển bằng đường hàng không. Địa điểm tập kết Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Địa điểm tiếp nhận, Cảng Hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian dự kiến là ngày 5 và 6/8/2021 (mỗi ngày 1 chuyến).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đề nghị Hội Đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh căn cứ vào danh sách được phê duyệt, tổ chức việc đưa đón công dân từ nơi tạm trú tại TP Hồ Chí Minh ra Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định tại Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thực hiện các thủ tục lên máy bay đảm bảo đúng các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Hãng Hàng không Bamboo Airways phối hợp với Hội Đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh căn cứ danh sách danh sách công dân được phê duyệt để thực hiện việc tiếp nhận và vận chuyển công dân từ Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh về Cảng Hàng không Thọ Xuân đảm đảm an toàn, đúng quy định.

Sở Y tế Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các ngành đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tiếp nhận và tổ chức cách ly theo quy định tại.

Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương xây dựng phương án tổ chức đón công dân và chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận cách ly, theo dõi y tế tại gia đình sau khi công dân hết thời gian cách ly theo quy định.

Văn Thanh